GZ_Nagasaki 32.817895N 129.847231E #1, Pigment Print, 89*86cm, 2017